Posiadamy Koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego o numerze 495 + Gwarancję Obowiązkowego Ubezpieczenia Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych SIGNAL IDUNA Polska S.A. o numerze M522534 (umowa generalna nr 202847 z dnia 13.03.2014 r.) dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną / powiązane usługi turystyczne.